Camino de Santiago i ekoturystyka

Camino to doskonały przykład, jak pielgrzymowanie i turystyka mogą wspólnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego. Ważne jest jednak, aby pielgrzymi byli świadomi swojego wpływu na środowisko i społeczności, które odwiedzają. Poznaj trzy obszary, na które wpływasz, będąc pielgrzymem.

Podróżowanie ekologiczne, znane również jako ekoturystyka, kładzie nacisk na zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów świata w trakcie podróżowania. Camino de Santiago pod wieloma względami jest świetnym przykładem takiej turystyki, wpisując się w model turystyki świadomej i zrównoważonej. Korzystając z tego modelu możemy wyróżnić trzy obszary, na które wywierasz wpływ, pielgrzymując Camino de Santiago:

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pielgrzymując pieszo lub rowerem po Camino de Santiago promujesz szacunek dla środowiska, ponieważ wybierasz formę turystyki, która jest przyjazna naturze. Wędrowanie jest związane z Camino od jego początków w średniowieczu, a czasy współczesne doceniają je jako „zrównoważoną” formę podróżowania. Będąc pielgrzymem nie tylko poznajesz piękno przyrody z bliska, ale także chronisz ją podróżując ekologicznie.

WSPARCIE DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Każdy region, przez który przebiega Camino de Santiago, ma swoje obyczaje, legendy, swoją kulturę i sztukę. Będąc pielgrzymem wspierasz lokalne społeczności, wraz z ich tradycjami i kulturą. Uczestnicząc w lokalnych fiestach, odwiedzając zabytki, rozmawiając z mieszkańcami, nie tylko korzystasz z ich mądrości, ale także wspierasz konkretne inicjatywy, wspólnoty i osoby, które budują dziedzictwo kulturowe regionu. Są wśród nich hospitaleros ze schronisk dla pielgrzymów, lokalne parafie, klasztory, muzea i wiele innych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Pielgrzymując wspierasz także rozwój gospodarczy i społeczny regionów, przez które przechodzą szlaki Camino. Korzystasz z usług oferowanych przez lokalnych mieszkańców, takich jak noclegi, gastronomia czy transport plecaków (czasami trzeba), wspierając w ten sposób rozwój ekonomiczny danego regionu i jego mieszkańców. Również lokalne władze (jak Rząd Galicji) wprowadzają programy dedykowane zrównoważonemu rozwojowi w turystyce związanej z Camino, zachęcając na przykład gastronomię do korzystanie z lokalnych, sezonowych produktów ze zrównoważonych źródeł.