Inicjatywy ekologiczne na Camino

Camino de Santiago to nie tylko pielgrzymowanie, ale także szansa na podziwianie piękna przyrody i dbanie o jej ochronę. Istnieją różne inicjatywy ekologiczne, które mają na celu promowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do Camino. Przedstawiamy niektóre z nich.

Na terenie Hiszpanii, gdzie w szczycie sezonu przez jeden odcinek szlaku przechodzi nawet kilka tysięcy pielgrzymów, rodzi się konieczność szczególnego dbania o przyrodę, mającą ograniczone warunki do samoregeneracji. Miłośnicy Camino tworzą więc inicjatywy, które pomagają zachować piękno natury i promują w ten sposób bardziej odpowiedzialny sposób pielgrzymowania.

UN PASO LIMPIO

Projekt ten został zainicjowały i zrealizowały przez Stowarzyszenie Przyjaciół Drogi św. Jakuba z Japonii i Stowarzyszenie Przyjaciół Drogi św. Jakuba z Astorgi. Jego celem było uświadomienie pielgrzymom (oraz stowarzyszeniom i instytucjom) potrzeby oczyszczenia Camino ze śmieci i utrzymywania szlaku w czystości.

Pierwsza akcja miała miejsce na Camino Francés w 2015 roku, kiedy to rozdawano pielgrzymom w schroniskach torby na śmieci oraz rękawiczki, aby włączyć ich we wspólne sprzątanie. W tym celu w schroniskach rozdawane były worki na śmieci i rękawiczki. Wolontariusze akcji sprzątali kolejne etapy szlaku, zbierając odpady, takie jak papier toaletowy czy plastikowe butelki.

Akcja była również zwróceniem uwagi na problem zalegających na szlaku śmieci i próbą uświadomienia konieczności troski o środowisko naturalne na Camino, odwołując się do wspólnej odpowiedzialności za szlak. Każdy ma możliwość włączenia się w utrzymanie czystości na szlaku – pielgrzymi, wędrowcy, lokalnie mieszkańcy, instytucje oraz organizacje jakubowe.

ECOPILGRIM

To projekt, w ramach którego oferowane są porady i wsparcie dla pielgrzymów, którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy i zwiększyć świadomość ekologiczną. W projekt przewidziane są warsztaty, spotkania, akcje sprzątania i inne działania na różnych etapach Camino. Projekt współpracuje z lokalnymi organizacjami, takimi jak EcoCamino, Camino Clean i Camino Verde, które zajmują się ochroną środowiska na Camino.

CAMINO CLEAN

CAMINO DE RECICLAJE